Update onderzoek en overleggen Biesbosch

De lokale overleggen tussen gemeenten en afdelingen en andere stakeholders die de afgelopen maanden hebben plaatsgevonden hebben nog niet geresulteerd in concrete afspraken en acties.

Lees meer op de website van NBV