Bijzaken

 • Een bijenkolonie in de zomer zo rond de 50.000 bijen in de kast heeft zitten?
 • Ze van de nectar honing maken?
 • Dat koninginnegelei vergelijkbaar is aan moedermelk en gemaakt wordt door de werksters.
 • Dat de koninginnegelei aangemaakt wordt in speciale klieren in de kop en borstkas van de werksters.
 • Ze een grote rol spelen als bestuiver van bloemen, planten en veel landbouwgewassen.
 • Meer dan tweederde van alle bloeiende planten door de honingbij wordt bestoven?
 • Één haalbij wel 30 km per uur vliegt en op een dag gemiddeld 3000 bloemen bezoekt?
 • De hele bijenkolonie in één dag enkele miljoenen bloemen weet te bezoeken?
 • Een haalbij meestal niet meer dan 5km van haar nest afvliegt?
 • De haalbij op sommige dagen zo’n 250 km vliegt
 • De vleugels van de bij vliesachtig en transparant zijn, via de vleugeladering kan de afstamming van de bij vastgesteld worden

 • Het haarkleed van de honingbij veel waardevolle stuifmeelkorrels vasthoudt tijdens een bloembezoek?
 • Ze die stuifmeel weer verzamelt in haar stuifmeelkorfjes op de achterpoten?
 • Een bijenvolk per jaar zo’n 20 tot 30 kilo stuifmeel verzameld heeft?
 • Een bijenvolk zeker minimaal 60 kg tot wel 300 kg per jaar aan honing kan produceren. Het meerendeel wordt gebruikt als brandstof.
 • Bijen hun eigen was uitzweten via de wasklieren die zich bevinden aan de onderzijde van 4 achterlijfsegmenten.
 • 100 gram was genoeg is voor het bouwen van 8000 cellen.
 • Bijenwas wordt gebruikt in de cosmetische, farmaceutische en textielindustrie?
 • Honingbijen elkaar op de hoogte houden van de stand van zaken in en om een kolonie door gebruik te maken van verschillende chemische en mechanische communicatievormen?
 • De raten van de bijenkorf een communicatienetwerk zijn.
 • Dit bijen-intranet het beste functioneert bij trilfrequentie tussen 230 en 270 Hz per minuut.
 • En dat dit nou juist de trilfrequentie is die bijen fabriceren bij het maken van hun (kwispel)dans.

 • De mannelijke dieren uit de bijenkolonie, darren heten?
 • De darren enkel voor bevruchting van nieuwe koninginnen dienen?
 • Een bijenvolk in de zomerperiode enkele duizenden darren voortbrengen (ongeveer 10% van het hele volk).
 • Dat koninginnegelei vergelijkbaar is aan moedermelk en gemaakt wordt door de werksters.
 • Dat de koninginnegelei aangemaakt wordt in speciale klieren in de kop en borstkas van de werksters.
 • De geboren darren pas na één week geslachtsrijp zijn en zich dan verplaatsen naar de darrenverzamelplaatsen in de lucht in opwachting van een nieuw te bevruchte koningin.
 • Jonge koninginnen maar één keer in hun leven, en wel op hun bruidsvlucht, door een aantal darren bevrucht worden?
 • Een koningin met meerdere darren paart in de lucht en in totaal zo’n 6 miljoen zaadcellen in haar zaadblaas bewaart.

 • Alle werksters onvruchtbare vrouwtjes zijn en allen halfzusjes van elkaar?
 • De werksters de koningin hun hele leven lang verzorgen door haar te poetsen en te voeren met Koninginnegelei?
 • Ze van bloemknoppen, vruchten en bloemen een hars halen en die verwerken tot propolis (een soort kithars om kieren in het nest mee te dichten)
 • Honingbijen slapen?! De jonge bijen slapen korter dan de haalbijen, deze laatst groep slaapt veel ‘s nachts en voor langere tijd
 • Bij gevaar een werkster haar angel gebruikt.
 • Haar angel weerhaken heeft, die zij bij gebruik verliest, waardoor zij komt te overlijden.
 • Bij het steken zij een alarmgeur (feromoon) verspreidt die de andere bijen alarmeert.
 • Deze feromoon bestaat uit isopentylacetaat en ruikt naar een rijpe banaan. Eet dus geen bananen bij een bijenkast!