Ambities vereniging: werkplan en begroting 2020 vastgesteld

Op 2 november jongstleden is in de ledenraadsvergadering het werkplan en de begroting 2020 vastgesteld.
Voorzitter Bert Berghoef praat u bij.

Lees meer op de website van NBV