Insectenhotel op het BIJENPARK

Imkervereniging Ter Apel en omstreken maakt insectenhotel op haar bijenpark. Afgelopen zomer hebben de leden van de Imkerverenging Ter Apel gewerkt aan een insectenhotel. 

Dit is een verzameling van nestmogelijkheden voor wilde bijen en andere insecten als vlinders, lieveheersbeestjes, kevers, wantsen etc. Wilde vaak solitaire (alleen levende) bijen zijn het hele jaar druk met het verzorgen van nakomelingen. Zij doen dit door het leggen van eitjes op voor hun goede plekken. Ze kruipen hiervoor oa. in het riet bij rieten daken of in de gangen (door andere beestjes gemaakt) in houten boomstammen en leggen daar hun eitjes in. Uit deze eitjes komt dan een larfje wat in het volgende jaar dan weer een nieuwe wilde bij oplevert.

Het insectenhotel is geplaatst op het Bijenpark in Ter Apel, aan de Poortweg, achter de begraafplaats. Er zijn ook stroken met bloemen gezaaid. Vooral bloemen en planten die voor diverse insecten weer aantrekkelijk zijn.

Dit alles heeft tot doel de om de insecten een betere overlevings-mogelijkheid te geven. In onze wereld die vooral door en voor mensen wordt gemaakt. Voor heel veel in het wild levende insecten is onze wereld eigenlijk een bedreiging. 

Wij willen een bijdrage leveren aan de overlevingsmogelijkheden van de insecten. Door bloemen in te zaaien proberen we voldoende voeding voor de insecten te laten groeien. Daarbij geven we voldoende nestmogelijkheid. We hopen dat de wilde bijen het dan iets makkelijker krijgen.

Inmiddels staan de stroken met wilde bloemen vol in bloei. Ook zijn er reeds diverse plekken in de houten blokken bezet met larven. Er zijn sommige gaten weer dichtgemaakt door de moeder van de larven. Dit geeft hoop voor het volgende voorjaar.

Hoe hebben wij dit nu kunnen doen? 
Middels een subsidie van de gemeente en financiële bijdragen die onze vereniging van de Rabobank ontving middels de Clubkas Campagne is ons insectenhotel tot stand gekomen. De Rabobank is op lokaal gebied actief en helpt diverse verenigingen. Zo ook onze imkervereniging Ter Apel om projecten zoals deze op te zetten, hiervoor zijn wij de Rabobank erg dankbaar. 

Ons bijenpark is vrij toegankelijk. Daar kunt u ons nieuwe insectenhotel bewonderen. Tevens kunt u kijken of u ook dichtgemetselde gaatjes kunt vinden. Ook voor kinderen is dit een leuk klein uitstapje.

Mocht je belangstelling in insecten en bijen hebben, kom dan eens praten met een echte imker. Informatie staat op onze website. Hier kun ook contact met ons opnemen, als je vragen of opmerkingen hebt www.imkersverenigingterapel.nl